Hyvinvointi­projekti

”Tuottava Terveys -yrityksen valmennukset ovat auttaneet johtajiamme, päälliköitämme ja esimiehiämme voimaan entistä paremmin, kehittämään paineensietokykyään ja työskentelemään tehokkaammin. Valmennukset ovat olleet todella pidettyjä ja tuottaneet pysyviä muutoksia. Haluamme panostaa työyhteisöömme, sillä investointi hyvinvointiin maksaa aina itsensä takaisin.”

Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, HKL

Hyvinvointiprojektin avulla jalkautat terveyttä tuovat tiedot ja tavat helposti isommallekin yleisölle

Useamman valmennuskerran mittainen projekti on selvästi yksittäistä luentoa tehokkaampi keino tuoda pysyviä muutoksia osallistujien arkeen.

Hyvinvointiprojekti sisältää luentoja valituista hyvinvoinnin teemoista, kuten ravinnosta, unesta, stressinhallinnasta, liikkeestä tai ajanhallinnasta.

Hyvinvointiprojektiin voidaan ottaa mukaan myös:
 
 • tilanteeseen sopivaa liikuntaa ja treenejä
 • henkilökohtaista valmennusta
 • työpajamuotoista osallistavaa valmennusta
 • alku- ja loppumittauksia, kuten Firstbeat-hyvinvointianalyysi ja InBody-kehonkoostumusmittaus. Näiden mittausten avulla arvioidaan lähtötaso, luodaan motivaatiota ja todennetaan hyvinvointiprojektissa saavutetut muutokset.
 
Hyvinvointiprojekti voidaan toteuttaa monipuolisesti sekä isoille että pienille ryhmille. Erilaisia tapoja toteuttaa hyvinvointiprojekti ovat esimerkiksi:
 
 • yhdistää se osaksi ryhmän muuta koulutusputkea
 • tuoda hyvinvointiosuus osaksi johdon tai päällikkö- ja esimiestason seminaareja
 • toteuttaa valmennus etänä videoitujen luentojen tai webinaarien muodossa
 • toteuttaa se ihan omana valmennuksenaan joko koko henkilöstölle tai tietylle ryhmälle, osastolle tai toimipaikalle

”Suorituspaineet, johtamispaineet ja Volvon edustaminen asiakkaiden edessä vaativat myyjiltä kovaa henkistä ja fyysistä kuntoa. Tuottava terveys on ollut tärkeä yhteistyökumppani tukiessamme Volvo-jälleenmyyjien henkilökunnan henkistä ja fyysistä hyvinvointia sekä suorituskykyä. Palaute on ollut erinomaista!”

Tom von Bonsdorff, myynti- ja markkinointijohtaja, Volvo Car Finland

Asiakaskeissi toteutetusta valmennuksesta

HKL: Päälliköt kondikseen

HKL toteutti johdolle ja päälliköilleen palautumista ja suorituskykyä tukevan hyvinvointiprojektin. Se koostui alku- ja loppumittauksista, luennoista ja liikuntavalmennuksesta. Jaakko Savolahden vetämät hyvinvointiosuudet sisällytettiin osaksi ryhmän muita tapaamisia ja seminaareja, jolloin osallistujat olivat jo muutenkin samassa tilassa samaan aikaan.

“Jaakko sai nopeasti johdon ja päälliköiden luottamuksen ja hänestä tuli meille tärkeä yhteistyökumppani. Valmennusyhteistyö on jatkunut muiden projektien merkeissä.”

Matts Hägg, henkilöstöpäällikkö, HKL

Mittauksina käytettiin Firstbeat-hyvinvointianalyysiä ja Työterveys Helsingin kautta mukaan otettiin Inbody-kehonkoostumusmittaus, työterveyskysely, laboratoriokokeet ja tapaaminen työterveyshoitajan kanssa.

Luentojen aiheet olivat:

 • Kick off: Alkuinfo ja onnistuneen muutoksen askelmerkit
 • Liike: Hyvinvointia tukeva liikuntakokonaisuus arjen aktiivisuudesta täsmätreeniin
 • Ravinto: Lisää energiaa ja vaivatonta painonhallintaa oikeasta ruuasta
 • Stressinhallinta: Työkaluja rauhoittumiseen ja mielenhallintaan kiireen keskellä
 • Uni: Miten varmistaa palauttava yöuni ja lisätä suorituskykyä töissä ja vapaa-ajalla

Liikuntaosuudet olivat:

 • Teholiikkeet toimistojumeja vastaan. Eli yksinkertaiset liikkeet, jotka pitävät niska-, hartia- ja selkävaivat loitolla istumatyötä tehdessä
 • Ulkoliikuntatuokio Vartiosaaren kauniissa maisemissa

Projektia jatkettiin osallistujien toiveesta 10 viikon kuntosalivalmennuksella. Valmennuksen avulla kuntosalista muodostui rutiini useammalle osallistujalle.

HKL koki Päälliköt kondikseen -hyvinvointiprojektin niin toimivana, että vastaava toteutettiin esimiestason ryhmälle Esimiehet kondikseen -nimellä. Sen sisältöä laajennettiin kahdella luennolla:

 • Sisäiset voimavarat käyttöön muutoksessa – Luennoitsijana työterveyspsykologi Marjukka Laurola
 • Tehokkaat työtavat ja ajanhallinta – Jaakko Savolahti

Molempien hyvinvointiprojektien kesto oli yksi vuosi.

Olemme yhdistäneet myyntikoulutuksiin hyvinvointi- ja terveysvalmennusta, koska haluamme tukea myyjiemme fyysistä ja henkistä hyvinvointia. Tiedämme, että hyvinvoiva myyjä pääsee paremmin tulostavoitteisiinsa. Jaakon laadukkaat valmennukset ovat saaneet 5/5 -keskiarvoa lähenteleviä palautteita joka kerta.

Myös sanallisissa palautteissa hyvinvointiosuus nostettiin usein esiin, muun muassa:

“Erityisesti Jaakko Savolahden osuus oli erinomaisen mielenkiintoinen ja antoisa.”

“Omaan tilanteeseen osui hyvin terveyteen ja jaksamiseen valmentavat ohjeet. Siitä lähden rakentamaan tässä vaiheessa ja se auttanee rutiineissa työelämässä.”

Mika Vainio, myyntijohtaja, Bilia

Valmennuksen hinta

Valmennuksen hinta riippuu valitusta toteutuksesta ja sen laajuudesta. Ole yhteydessä ja suunnitellaan yhdessä teille sopiva kokonaisuus!